Chuyên mục
Báo giá

CHÀO GIÁ ĐẤU THẦU DỊCH VỤ BẢO VỆ

Chào giá thầu dịch vụ bảo vệ tại TPHCM tạo nên môi trường minh bạch, cạnh tranh giữa các nhà thầu trong cùng lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Hồ sơ mời thầu phải quy định rõ nội dung và nguyên tắc sử dụng chi phí dự phòng để làm cơ sở cho nhà thầu chào thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, trong đó phải nêu rõ giá trị cụ thể bằng tiền hoặc tỷ lệ phần trăm (%) các khoản chi phí dự phòng tính trên chi phí dịch vụ của gói thầu để nhà thầu chào thầu. Nhà thầu phải chào các khoản chi phí dự phòng theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Chào giá thầu dịch vụ bảo vệ trường học

Giá thầu dịch vụ bảo vệ trường học

Chào giá thầu dịch vụ bảo vệ bệnh viện

Giá thầu dịch vụ bảo vệ bệnh viện

Chào giá thầu dịch vụ bảo vệ cơ quan nhà nước

Giá thầu dịch vụ bảo vệ cơ quan nhà nước

Chào giá thầu dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng

Giá thầu dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng

Chào giá thầu dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp

Giá thầu dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp

Hồ sơ mời thầu phải quy định rõ nội dung và nguyên tắc sử dụng chi phí dự phòng để làm cơ sở cho nhà thầu chào thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, trong đó phải nêu rõ giá trị cụ thể bằng tiền hoặc tỷ lệ phần trăm (%) các khoản chi phí dự phòng tính trên chi phí dịch vụ của gói thầu để nhà thầu chào thầu. Nhà thầu phải chào các khoản chi phí dự phòng theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *