BẢNG GIÁ THUÊ BẢO VỆ MỚI NHẤT

Bảng giá thuê bảo vệ mới nhất 2023 của Vệ Sĩ Thắng Lợi cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết đầy đủ và chính xác.

Bảng giá thuê bảo vệ mới nhất tại TPHCM

Bảng giá thuê bảo vệ tại TPHCM cập nhật ngày 01/06/2022 dao động từ 16 – 20 triệu đồng/ 01 vị trí 24/24 giờ. Thuế GTGT được tính theo từng thời điểm quy định của nhà nước. Mức giá này là trọn gói bao gồm các ngày lễ tết trong năm, chi phí đồng phục, công cụ hổ trợ, chi phí quản lý trực tiếp và gián tiếp, ….

Mức độ nhân viên bảo vệ được huấn luyện để triển khai mục tiêu:

 • Nghiệp vụ bảo vệ và giao tiếp
 • Trình độ cơ bản về pháp luật
 • Các kỹ năng giám sát cơ bản
 • Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp
 • Nghiệp vụ cấp cứu người bị nạn
 • Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
 • Được đào tạo cơ bản quy trình an ninh C-TPAT

Bảng giá thuê bảo vệ mới nhất tại Bình Dương

Bảng giá thuê bảo vệ tại Bình Dương cập nhật ngày 01/06/2022 dao động từ 16 – 20 triệu đồng/ 01 vị trí 24/24 giờ. Thuế GTGT được tính theo từng thời điểm quy định của nhà nước. Mức giá này là trọn gói bao gồm các ngày lễ tết trong năm, chi phí đồng phục, công cụ hổ trợ, chi phí quản lý trực tiếp và gián tiếp, ….

Mức độ nhân viên bảo vệ được huấn luyện để triển khai mục tiêu:

 • Nghiệp vụ bảo vệ và giao tiếp
 • Trình độ cơ bản về pháp luật
 • Các kỹ năng giám sát cơ bản
 • Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp
 • Nghiệp vụ cấp cứu người bị nạn
 • Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
 • Được đào tạo cơ bản quy trình an ninh C-TPAT

Bảng giá thuê bảo vệ mới nhất tại Đồng Nai

Bảng giá thuê bảo vệ tại Đồng Nai cập nhật ngày 01/06/2022 dao động từ 16 – 20 triệu đồng/ 01 vị trí 24/24 giờ. Thuế GTGT được tính theo từng thời điểm quy định của nhà nước. Mức giá này là trọn gói bao gồm các ngày lễ tết trong năm, chi phí đồng phục, công cụ hổ trợ, chi phí quản lý trực tiếp và gián tiếp, ….

Mức độ nhân viên bảo vệ được huấn luyện để triển khai mục tiêu:

 • Nghiệp vụ bảo vệ và giao tiếp
 • Trình độ cơ bản về pháp luật
 • Các kỹ năng giám sát cơ bản
 • Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp
 • Nghiệp vụ cấp cứu người bị nạn
 • Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
 • Được đào tạo cơ bản quy trình an ninh C-TPAT

Bảng giá thuê bảo vệ mới nhất tại Long An

Bảng giá thuê bảo vệ tại Long An cập nhật ngày 01/06/2022 dao động từ 16 – 20 triệu đồng/ 01 vị trí 24/24 giờ. Thuế GTGT được tính theo từng thời điểm quy định của nhà nước. Mức giá này là trọn gói bao gồm các ngày lễ tết trong năm, chi phí đồng phục, công cụ hổ trợ, chi phí quản lý trực tiếp và gián tiếp, ….

Mức độ nhân viên bảo vệ được huấn luyện để triển khai mục tiêu:

 • Nghiệp vụ bảo vệ và giao tiếp
 • Trình độ cơ bản về pháp luật
 • Các kỹ năng giám sát cơ bản
 • Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp
 • Nghiệp vụ cấp cứu người bị nạn
 • Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
 • Được đào tạo cơ bản quy trình an ninh C-TPAT

Bảng giá thuê bảo vệ mới nhất tại Tây Ninh

Bảng giá thuê bảo vệ tại Tây Ninh cập nhật ngày 01/06/2022 dao động từ 16 – 20 triệu đồng/ 01 vị trí 24/24 giờ. Thuế GTGT được tính theo từng thời điểm quy định của nhà nước. Mức giá này là trọn gói bao gồm các ngày lễ tết trong năm, chi phí đồng phục, công cụ hổ trợ, chi phí quản lý trực tiếp và gián tiếp, ….

Mức độ nhân viên bảo vệ được huấn luyện để triển khai mục tiêu:

 • Nghiệp vụ bảo vệ và giao tiếp
 • Trình độ cơ bản về pháp luật
 • Các kỹ năng giám sát cơ bản
 • Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp
 • Nghiệp vụ cấp cứu người bị nạn
 • Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
 • Được đào tạo cơ bản quy trình an ninh C-TPAT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat trên Zalo